DODATKOWA REKRUTACJA

Dodatkowa rekrutacja na kierunek Archeologia na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  • rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK: 28.07.2018 r.
  • ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu): 14.09.2018 r.
  • postępowanie rekrutacyjne (dotyczy wyłącznie kandydatów z maturą zagraniczną i starą maturą): 17.09.2018 r., godz. 11.30, Instytut Archeologii, ul. Szewska 48, s.7
  • ogłoszenie listy osób do przyjęcia: 17.09.2018 r., godz. 13.00
  • przyjmowanie dokumentów: 18-20.09.2018 r. w godzinach od 9.00 do 11.00, Instytut Archeologii,  ul. Szewska 48, sala 10A (parter)
  • ogłoszenie listy przyjętych: 21.09.2018 r. , godz.13.00
  • limit dostępnych miejsc: 48

Więcej informacji (m.in. wymagane dokumenty, zasady)

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
tel: +48 71 375 29 38
bogdan.miazga@uwr.edu.pl