2021

application/pdf Uchwała nr 7/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

application/pdf Uchwała Nr 6/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 24.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia egzaminatora wchodzącego w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z filozofii na kadencję 2020/2024

application/pdf Uchwała nr 5/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 27 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej

application/pdf Uchwała nr 4/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 27 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim

application/pdf nr 3/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim p. Agaty Witkowskiej

application/pdf nr 2/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim p. Agaty Witkowskiej

application/pdf nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej indywidualnych planów badawczych doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersyetu Wrocławskiego