Pracownia Archeologii Pozaeuropejskiej

Pracownicy etatowi:
  • prof. dr hab. Józef Szykulski, profesor
    specjalizacja: archeologia prekolumbijskiej Ameryki
  • dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr
    specjalizacja: paleolit górny i schyłkowy, mezolit, krzemieniarstwo epoki brązu
Doktoranci: