Rada Dyscypliny Archeologia

Skład osobowy rady dyscypliny naukowej - archeologia:

 1. Prof. dr Borys Paszkiewicz
 2. Prof. dr Jerzy Piekalski
 3. Prof. dr Józef Szykulski
 4. Dr hab. Justyna Baron, prof. UWr
 5. Dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
 6. Dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr  - przewodniczący
 7. Dr hab. Tomasz Płonka, prof. UWr - wiceprzewodniczący
 8. Dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. UWr
 9. Dr hab. Tomasz Gralak
 10. Dr hab. Lech Marek
 11. Dr hab. inż. Beata Miazga, prof. UWr - wiceprzewodnicząca
 12. Dr hab. Mateusz Żmudziński

TERMINARZ SPOTKAŃ RADY DYSCYPLINY – semestr zimowy 2020/2021

godz. 13:00, sala 202*, ul. Szewska 48 we Wrocławiu

 

 • 4 września 2020 r.
 • 10 września 2020 r.
 • 14 października 2020 r.
 • 18 listopada 2020 r.
 • 9 grudnia 2020 r.
 • 13 stycznia 2021 r.
 • 17 lutego 2021 r.

 wszelkie sprawy i dokumenty dotyczące przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz inne dotyczące badań naukowych, które mają zostać rozpatrzone przez Radę Dyscypliny prosimy składać w sekretariacie Instytutu Archeologii, pok. 206. lub skontaktować się w powyższych sprawach poprzez e-mail: iar@uwr.edu.pl 

 

*Uwaga! posiedzenia Rady mogą odbywać się w formie zdalnej z uwagi na obowiązujące  w danym terminie zalecenia w sprawie sytuacji epidemicznej w kraju

         Przewodniczący Rady Dyscypliny

         dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław
tel.: 71 375 2975

e-mail: iar@uwr.edu.pl

pok. 206