dr Beata Miazga

mail: beata.miazga@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 50 65
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
poniedziałek godz. 11.45-12.45 (ul. Koszarowa 3, bud. 28: pok. 32), środa 9.00-10.00 (pokój 32 - ul. Koszarowa 3, bud. 28: pok. 32)

adiunkt, dr inż. chemii

Pracownia Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych - kierownik

tel. 71 375-50-65, fax 71 375-52-46

Publikacje:

Lista publikacji, (aktualizacja: 17.10.2017 r.)

Granty:

 • 2006-2008: Ulice średniowiecznego Wrocławia (numer N109 044 31/3751); kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piekalski , finansowanie MNiSW
 • 2007-2010: Metal w średniowiecznych monetach, odważnikach i tłokach pieczętnych z polskich znalezisk i zbiorów (numer N109 008 32/0398); kierownik projektu: dr hab. Borys Paszkiewicz , finansowanie MNiSW
 • 2012: Badania twardości żelaznych i stalowych narzędzi jako cenny wkład w poznanie warsztatu średniowiecznych rzemieślników. Projekt badawczy WNHiP (2073/M/IAR/12)
 • 2012-2016: Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu (XI-XVI w.) - Kierownik prof. dr hab. Jerzy Piekalski Narodowe Centrum Nauki
 • 2016: Metalurdzy znad Kaczawy - opracowanie materiałów z cmentarzyska kultury pól popielnicowych w Legnicy, stan. 3. Muzeum Miedzi w Legnicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonawca badań archeometrycznych zabytków metalowych
 • 2016: Obrządek pogrzebowy i struktura społeczna społeczności neolitycznych z przełomu V i IV tysiąclecia przed Chr. na przykładzie dolnośląskiej enklawy kultury jordanowskiej. Kierownik: mgr Marta Mozgała-Swacha (preludium 6, Narodowe Centrum Nauki). Wykonawca badań archeometrycznych zabytków metalowych
 • 2017-2020: Skarb groszy praskich z okolic Wałbrzycha, Kierownik: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz, finansowanie Narodowe Centrum Nauki (Opus 11)

Zainteresowania naukowe:

 • badania archeometryczne zabytków metalowych,
 • wykorzystanie nieinwazyjnych metod fizyko-chemicznych do celów konserwatorskich i archeometrycznych
 • konserwacja zabytków archeologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod chemicznych i mechanicznych

Zajęcia dydaktyczne:

Semestr zimowy

 • Podstawy informatyki dla archeologów; laboratorium, 30 godzin,
 • Konserwacja zabytków archeologicznych - wykład, 20 godz.

Semestr letni

 • Konserwacja zabytków archeologicznych - ćwiczenia laboratoryjne, 30 godz.,
 • Ćwiczenia muzealne, 75 godz.

Program zajęć

[ pdf 500KB ] (aktualizacja: 28.09.2016)