dr hab. Mirosław Masojć prof. nadzw. UWr

mail: miroslaw.masojc@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 27 02
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania

Profesor UWr

Pracownia Archeologii Pozaeuropejskiej

tel. (71) 375 2702, pok. 307, ul. Szewska 48

Academia.edu [ http://wroc.academia.edu/MirosławMasojć]

 

Projekty, programy badawcze:

 • Struktury czasowo-przestrzenne paleolitu schyłkowego i mezolitu w Europie
 • Krzemieniarstwo epoki brązu i początków epoki żelaza
 • Epoka kamienia Afryki północno - wschodniej

Publikacje:

[ lista w pliku pdf ] (aktualizacja 3.10.2017 r.)

Program zajęć:

[ pdf ]

Granty:

 • Homo erectus na szlaku ku Eurazji. Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej na Pustyni Arabskiej w Sudanie
 • Krzemieniarstwo nieznane. Skandynawskie domy kultowe późnej epoki brązu
 • 2013-2014 kierownik grantu NCN w programie OPUS Nr projektu: 2012/05/B/HS3/03829.  link do zasobu
 • Człowiek i środowisko na Dolnym Śląsku w holocenie

Projekty, programy badawcze:

 • 2016 - 2019 aglomeracja stanowisk aszelskich na pustyni Arabskiej w Sudanie
 • 2016 - 2019 badania archeologiczne związane z budową drogi S7 w Małopolsce
 • 2016 - wokół Doliny Krzemiennej na pustyni Gobi w Mongolii
 • 2009 - 2016 misja badawcza Muzeum Archeologicznego w Gdańsku na pustyni Bayuda w Sudanie
 • 2010 - 2014 krzemieniarstwo epoki brązu południowej Skandynawii
 • 2006 - 2010 polsko - amerykańska misja badawcza Combined Prehistoric Expedition na terenie Wschodniej Sahary, rejon Nabta Playa (Egipt)
 • Paleolit schyłkowy i mezolit południowo - zachodniej Polski.

Zajęcia dydaktyczne:

Semestr zimowy
Archeologia Polski- Epoka Kamienia; konwersatorium
Archeologia Powszechna - Paleolit i Mezolit; konwersatorium
Metodyka badań archeologicznych; konwersatorium

Semestr letni
Wycieczka dydaktyczna; 36 godzin
Ćwiczenia terenowe: 144 godziny

Galeria: