dr hab. Tomasz Gralak

mail: tomasz.gralak@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 28 16
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania

adiunkt
Zakład Epoki Brązu i Epoki Żelaza

pok. 311, ul. Szewska 48

Aktualne kierunki badań:

 • Pradziejowe jednostki miary
 • Archeologia kognitywna
 • Organizacja przestrzeni osad pradziejowych

Publikacje:

[ pdf ] (aktualizacja: 13.10.2016)

Zainteresowania:

 • Przemiany kulturowe i osadnicze w obrębie środkowoeuropejskiego Barbaricum w okresach lateńskim, wpływów rzymskich i wędrówek ludów
 • Sztuka pradziejowa
 • Budownictwo pradziejowe
 • Kultura duchowa społeczności pradziejowych

Prace terenowe/wykopaliska:

 • 1998-1999 Wojkowice st. 15, pow. Wrocław, wielokulturowe stanowisko badane w trakcie modernizacji autostrady A4.
 • 1999 Wilkowice st. 8, pow. Wrocław, wielokulturowe stanowisko badane w trakcie modernizacji autostrady A4.
 • 2000 Nowy Śleszów st. 4, pow. Wrocław, wielokulturowe stanowisko badane w trakcie modernizacji autostrady A4.
 • 2001 Kłodzko st. 46, pow. loco., pracownia garncarska ludności kultury przeworskiej: razem z mgr. I. Wodejko i mgr J. Wyszyńską-Gralak.
 • 2002 Dzietrzychowice st. 3, pow. Żagań, badania śladów aktywności ludzkiej wokół głazu narzutowego, razem z mgr I. i E Wodejko i mgr J. Wyszyńską-Gralak.
 • 2009 Machary i Żabicko, pow. Strzelce Krajeńskie, badania śladów aktywności ludzkiej wokół głazów narzutowych, razem z mgr J. Wyszyńską-Gralak.
 • Górzec st .13, pow. Strzelin, osada ludności kultury lateńskiej, przeworskiej z okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza.
 • 2009-2010 Górzec st .13, pow. Strzelin, osada ludności kultury lateńskiej, przeworskiej z okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza.
 • 2010-2011 Rojęczyn, st. 9, pow. Leszno, osada ludności kultury przeworskiej, razem z L. Kamyszek i L. Żygadło.
 • 2011 Ługi, pow. Góra, cmentarzysko z okresu wędrówek ludów, osada z okresu wczesnego średniowiecza oraz renesansu.
 • 2012-14 Żywiec Grojec st.1, pow. loco., osada ludności kultury puchowskiej z okresu lateńskiego.
 • 2013 Szczepankowice st. 1, 4 pow. Wrocław, wielokulturowe stanowiska badane nieinwazyjnie i sondażowo, razem z D. Pokuttą i M. Furmankiem.
 • 2016 Szczepankowice st. 1, pow. Wrocław, cmentarzysko ludności kultury unietyckiej i łużyckiej.

Zajęcia dydaktyczne:

Semestr zimowy

Semestr letni

 

Galeria: