wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
31. mgr inż. Miazga Bogdan Instytut Archeologii
32. mgr Milejski Paweł Instytut Archeologii
33. mgr Nowak Kamil Instytut Archeologii
34. mgr Płeska Małgorzata Instytut Archeologii
35. Cendrowska Marzena Instytut Archeologii
36. Chłoń Marcin Instytut Archeologii
37. Winnicka Kinga Instytut Archeologii
38. Witowski Jakub Instytut Archeologii