wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
31. mgr Melski Łukasz Instytut Archeologii
32. mgr inż. Miazga Bogdan Instytut Archeologii
33. mgr Milejski Paweł Instytut Archeologii
34. mgr Nowak Kamil Instytut Archeologii
35. mgr Płeska Małgorzata Instytut Archeologii
36. Cendrowska Marzena Instytut Archeologii
37. Chłoń Marcin Instytut Archeologii
38. Surlej Aleksandra Instytut Archeologii
39. Winnicka Kinga Instytut Archeologii
40. Witowski Jakub Instytut Archeologii