wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
31. mgr Milejski Paweł Instytut Archeologii
32. mgr Nowak Kamil Instytut Archeologii
33. mgr Płeska Małgorzata Instytut Archeologii
34. Cendrowska Marzena Instytut Archeologii
35. Chłoń Marcin Instytut Archeologii
36. Winnicka Kinga Instytut Archeologii
37. Witowski Jakub Instytut Archeologii