wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
31. mgr Jażdżyk Przemysław Instytut Archeologii
32. mgr Jażdżyk Przemysław Instytut Archeologii
33. mgr Konczewska Magdalena Instytut Archeologii
34. mgr Krukiewicz Barbara Instytut Archeologii
35. mgr Lenkow Nicole Instytut Archeologii
36. mgr Markiewicz Karolina Instytut Archeologii
37. mgr Matyja Aleksandra Instytut Archeologii
38. mgr Melski Łukasz Instytut Archeologii
39. mgr inż. Miazga Bogdan Instytut Archeologii
40. mgr Płeska Małgorzata Instytut Archeologii
41. mgr Sawicka Natalia Instytut Archeologii
42. mgr Surlej Aleksandra Instytut Archeologii
43. mgr Wawrzczak Roksana Instytut Archeologii
44. mgr Wybraniec Anna Instytut Archeologii
45. Lengyel György Instytut Archeologii