wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
31. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
32. prof. dr hab. Wachowski Krzysztof Instytut Archeologii
33. dr hab. Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
34. dr hab. Żmudziński Mateusz Instytut Archeologii