wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
31. mgr Lenkow Nicole Instytut Archeologii
32. mgr Markiewicz Karolina Instytut Archeologii
33. mgr Matyja Aleksandra Instytut Archeologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
34. mgr Melski Łukasz Instytut Archeologii
35. mgr Melski Łukasz Instytut Archeologii
36. mgr inż. Miazga Bogdan Instytut Archeologii
37. mgr inż. Miazga Bogdan Instytut Archeologii
38. mgr Milejski Paweł Instytut Archeologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
39. mgr Płeska Małgorzata Instytut Archeologii
40. mgr Sawicka Natalia Instytut Archeologii
41. mgr Surlej-Farys Aleksandra Instytut Archeologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
42. mgr Wanot Jakub Instytut Archeologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
43. mgr Wawrzczak Roksana Instytut Archeologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
44. mgr Wybraniec Anna Instytut Archeologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
45. Król Dagmara Instytut Archeologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
46. Pietruszka Marta Instytut Archeologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych