wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
31. mgr Jażdżyk Przemysław Instytut Archeologii
32. mgr Konczewska Magdalena Instytut Archeologii
33. mgr Krukiewicz Barbara Instytut Archeologii
34. mgr Lenkow Nicole Instytut Archeologii
35. mgr Markiewicz Karolina Instytut Archeologii
36. mgr Matyja Aleksandra Instytut Archeologii
37. mgr Melski Łukasz Instytut Archeologii
38. mgr inż. Miazga Bogdan Instytut Archeologii
39. mgr Płeska Małgorzata Instytut Archeologii
40. mgr Sawicka Natalia Instytut Archeologii
41. mgr Surlej Aleksandra Instytut Archeologii
42. mgr Wawrzczak Roksana Instytut Archeologii
43. mgr Wybraniec Anna Instytut Archeologii