wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
2. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
3. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
4. prof. dr hab. prof. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
5. dr hab. prof. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
6. dr hab. prof. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
7. dr hab. prof. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
8. dr hab. prof. UWr Masojć Mirosław Instytut Archeologii
9. dr hab. prof. UWr Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
10. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
11. dr hab. Marek Lech Instytut Archeologii
12. dr hab. inż. Miazga Beata Instytut Archeologii
13. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
14. dr hab. Żmudziński Mateusz Instytut Archeologii
15. dr Bohr Marcin Instytut Archeologii
16. dr Dulęba Przemysław Instytut Archeologii
17. dr Duma Paweł Instytut Archeologii
18. dr Furmanek Mirosław Instytut Archeologii
19. dr Kufel-Diakowska Bernadeta Instytut Archeologii
20. dr Lisowska Ewa Instytut Archeologii
21. dr Łaciak Dagmara Instytut Archeologii
22. dr Pankiewicz Aleksandra Instytut Archeologii
23. dr Przybył Agnieszka Instytut Archeologii
24. mgr Konczewska Magdalena Instytut Archeologii
25. mgr Konczewska Magdalena Instytut Archeologii
26. mgr Krukiewicz Barbara Instytut Archeologii
27. mgr Lenkow Nicole Instytut Archeologii
28. mgr Lenkow Nicole Instytut Archeologii
29. mgr Markiewicz Karolina Instytut Archeologii
30. mgr Melski Łukasz Instytut Archeologii