wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
2. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
3. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
4. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
5. dr hab. prof. nadzw. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
6. dr hab. prof. nadzw. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
7. dr hab. prof. nadzw. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
8. dr hab. prof. nadzw. UWr Masojć Mirosław Instytut Archeologii
9. dr hab. prof. nadzw. UWr Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
10. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
11. dr hab. Marek Lech Instytut Archeologii
12. dr hab. Miazga Beata Instytut Archeologii
13. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
14. dr hab. Żmudziński Mateusz Instytut Archeologii
15. dr Bohr Marcin Instytut Archeologii
16. dr Dulęba Przemysław Instytut Archeologii
17. dr Duma Paweł Instytut Archeologii
18. dr Furmanek Mirosław Instytut Archeologii
19. dr Krupa-Kurzynowska Joanna Instytut Archeologii
20. dr Kufel-Diakowska Bernadeta Instytut Archeologii
21. dr Lisowska Ewa Instytut Archeologii
22. dr Łaciak Dagmara Instytut Archeologii
23. dr Pankiewicz Aleksandra Instytut Archeologii
24. dr Przybył Agnieszka Instytut Archeologii
25. dr Rodak Sylwia Instytut Archeologii
26. mgr Bewziuk Ewa Instytut Archeologii
27. mgr Dreczko Ewa Instytut Archeologii
28. mgr Feier Iwona Instytut Archeologii
29. mgr Jażdżyk Przemysław Instytut Archeologii
30. mgr Konczewska Magdalena Instytut Archeologii