wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
2. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
3. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
4. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
5. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
6. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
7. prof. dr hab. prof. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
8. prof. dr hab. prof. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
9. dr hab. prof. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
10. dr hab. prof. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
11. dr hab. prof. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
12. dr hab. prof. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
13. dr hab. prof. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
14. dr hab. prof. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
15. dr hab. prof. UWr Masojć Mirosław Instytut Archeologii
16. dr hab. prof. UWr Masojć Mirosław Instytut Archeologii
17. dr hab. prof. UWr Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
18. dr hab. prof. UWr Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
19. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
20. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
21. dr hab. Marek Lech Instytut Archeologii
22. dr hab. Marek Lech Instytut Archeologii
23. dr hab. inż. Miazga Beata Instytut Archeologii
24. dr hab. inż. Miazga Beata Instytut Archeologii
25. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
26. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
27. dr hab. Żmudziński Mateusz Instytut Archeologii
28. dr hab. Żmudziński Mateusz Instytut Archeologii
29. dr Bohr Marcin Instytut Archeologii
30. dr Bohr Marcin Instytut Archeologii