wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
2. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
3. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
4. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
5. dr hab. prof. nadzw. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
6. dr hab. prof. nadzw. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
7. dr hab. prof. nadzw. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
8. dr hab. prof. nadzw. UWr Masojć Mirosław Instytut Archeologii
9. dr hab. prof. nadzw. UWr Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
10. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
11. dr hab. Miazga Beata Instytut Archeologii
12. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
13. dr hab. Żmudziński Mateusz Instytut Archeologii
14. dr Bohr Marcin Instytut Archeologii
15. dr Dulęba Przemysław Instytut Archeologii
16. dr Duma Paweł Instytut Archeologii
17. dr Furmanek Mirosław Instytut Archeologii
18. dr Kufel-Diakowska Bernadeta Instytut Archeologii
19. dr Lisowska Ewa Instytut Archeologii
20. dr Maciejewski Marcin Instytut Archeologii
21. dr Marek Lech Instytut Archeologii
22. dr Pankiewicz Aleksandra Instytut Archeologii
23. dr Przybył Agnieszka Instytut Archeologii
24. dr Rodak Sylwia Instytut Archeologii
25. mgr Dreczko Ewa Instytut Archeologii
26. mgr Jażdżyk Przemysław Instytut Archeologii
27. mgr Konczewska Magdalena Instytut Archeologii
28. mgr Lenkow Nicole Instytut Archeologii
29. mgr Melski Łukasz Instytut Archeologii
30. mgr inż. Miazga Bogdan Instytut Archeologii