Dr hab Mateusz Żmudziński

adiunkt

Z-ca Dyrektora ds. dydaktyki

Zakład Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich

sala 7, ul. Szewska 48, Wrocław
e-mail: [ mateusz.zmudzinski@uwr.edu.pl ]
e-mail: [ mateusz.zmudzinski@uni.wroc.pl ]

Zainteresowania badawcze:

  • gospodarka rzymska w naddunajskich prowincjach rzymskich
  • życie codzienne, obyczajowość i kultura ludzi starożytnych.

Publikacje: [plik pdf] (aktualizacja:10.11.2016)