Dyrekcja Instytutu Archeologii

Prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Dyrektor Instytutu Archeologii UWr

tel. (71) 375 2817, pok. 207, ul. Szewska 48, Wrocław

konsultacje: wtorek, godz. 11:30 – 12:30, środa, godz. 11:30 – 12:30, pok.207

 

 

 

Dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr

Z-ca Dyrektora ds. badań naukowych

tel. (71) 375 2702, pok. 307, ul. Szewska 48, Wrocław

 

 

 

Dr hab. Mateusz Żmudziński

Z-ca Dyrektora ds. dydaktyki

tel. (71) 375 2882, pok. 303, ul. Szewska 48, Wrocław