Dyrekcja Instytutu Archeologii

Prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Dyrektor Instytutu Archeologii UWr

tel. (71) 375-28-17, pok. 207, ul. Szewska 48, Wrocław

konsultacje: wtorek, godz. 11.30 – 12.30, środa, godz. 11.30 – 12.30, pok.207

 

 

 

Dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr

Z-ca Dyrektora ds. badań naukowych

 

 

 

 

Dr hab. Mateusz Żmudziński

Z-ca Dyrektora ds. dydaktyki