Biblioteka IAr

Do WYPOŻYCZALNI proszę wchodzić pojedynczo z zachowaniem 1, 5 metrowego odstępu. Obowiązkowo należy zakrywać usta i nos maseczką. Przed wejściem do WYPOŻYCZALNI należy zdezynfekować dłonie. W WYPOŻYCZALNI jednorazowo może przebywać 1 osoba, nie wliczając personelu Biblioteki Instytutu Archeologii UWr.

 

 

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII COVID-19 DLA BIBLIOTEKI INSTYTUTU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
ul. Szewska 48
50-139 Wrocław 

§ 1 

Procedury postępowania w Bibliotece Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 1. Biblioteka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego udostępnia księgozbiór w Wypożyczalni i w Czytelni. 
 2. W Wypożyczalni i w Czytelni niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla Czytelników. Zamówione przez Czytelnika materiały biblioteczne podaje pracownik Biblioteki. 
 3. W Wypożyczalni jednorazowo może przebywać tylko 1 Czytelnik oraz pracownicy Biblioteki. 
 4. Dokonując zwrotu wypożyczonych zbiorów w Wypożyczalni, Czytelnicy odkładają je w oznaczone miejsce. Rewersy na zwracane materiały biblioteczne likwiduje dyżurny bibliotekarz, a zawiadomienia o likwidacji zobowiązania pracownik Biblioteki wysyła przez pocztę elektroniczną. Rewersy na wypożyczane materiały biblioteczne wypełniania dyżurny bibliotekarz,  wypożyczający kwituje zobowiązanie składając na rewersie w wyznaczonym miejscu podpis. 
 5. W Czytelni wyznaczono 5 miejsc dla Czytelników (w tym  1 z komputerem i skanerem). W Czytelni jednorazowo może przebywać 5 osób oraz 2 pracowników Biblioteki. Czytelnicy zajmują miejsce wyznaczone przez dyżurnego bibliotekarza. Materiały biblioteczne są podawane Czytelnikowi przez pracownika Biblioteki. Po skorzystaniu z materiałów bibliotecznych Czytelnik pozostawia materiały na stole w miejscu użytkowania. 
 6. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej, zwracane materiały biblioteczne z Wypożyczalni i Czytelni, zostają odłożone w wyznaczone, odizolowane i oznaczone miejsce na okres trzech dni. Po trzydniowej kwarantannie zostają ponownie włączone do użytkowania. 
 7. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Biblioteka Instytutu Archeologii rekomenduje wcześniejsze rezerwowanie materiałów bibliotecznych i miejsc w Czytelni. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu (71) 375 29 16 (poniedziałek-piątek w godz. 9-15)  lub mailowo biar@uwr.edu.pl   
 8. Na życzenie Czytelników Biblioteka Instytutu Archeologii wykonuje skany z własnych materiałów bibliotecznych. Pracownicy i Studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego mają prawo pierwszeństwa do otrzymania skanów z materiałów bibliotecznych posiadanych przez Bibliotekę. Ogranicza się wykonanie skanów do 30 stron na dzień. Skany można zamawiać pisząc na maila: biar@uwr.edu.pl 
 9. W korespondencji mailowej preferuje się używanie poczty w domenie @uwr.edu.pl 
 10. Czas pracy Biblioteki Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego każdorazowo ogłaszany jest na stronie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakładce Biblioteka https://archeo.uni.wroc.pl/Instytut-Archeologii/Instytut/Biblioteka-IAr  oraz w gablocie i na drzwiach do Biblioteki (pok. nr 7) 

  

§ 2 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie 

 1. W Bibliotece Instytutu Archeologii wyznaczono dwie strefy dla Czytelników: STREFĘ WYPOŻYCZALNI i STREFĘ CZYTELNI. W obu strefach wymagane jest przebywanie w maskach zasłaniających usta i nos. Obowiązuje to Czytelników i pracowników Biblioteki. Zaleca się zakładanie rękawic ochronnych. 
 2. Do STREFY WYPOŻYCZALNI Czytelnicy wchodzą pojedynczo z zachowaniem dystansu 1,5 metra. 
 3. W STREFIE CZYTELNI wyznaczono 5 miejsc dla Czytelników (w tym 1 miejsce z komputerem i skanerem) z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu. 
 4. Wypożyczalnia i Czytelnia wietrzone są co 2 godziny przez 15 minut. 
 5. Podczas wietrzenia Biblioteka pozostaje czynna. 
 6. Biblioteka zapewnia dostęp do środków do dezynfekcji rąk – płynu dezynfekcyjnego. Przy dozownikach z płynem wyłożono instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk oraz zakładania i zdejmowania maseczek. 
 7. W pomieszczeniach Biblioteki zamieszczono potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz telefon alarmowy. 
 8. Organizacja sposobu korzystania z Biblioteki Instytutu Archeologii uwzględnia wymagany dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra). 
 9. Na ladzie bibliotecznej ustawiona została przesłona ochronna z pleksi w punkcie kontaktu Użytkownika z bibliotekarzem. 
 10. Dyżurujący bibliotekarz nadzoruje, aby Czytelnicy dezynfekowali dłonie przy wejściu do Biblioteki (pok. nr 7) oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos. 
 11. Prowadzona jest dezynfekcja klawiatury komputerów, klamek, telefonów, długopisów. Miejsca dla Czytelników po każdorazowym użytkowaniu są dezynfekowane. 
 12. Czytelnicy korzystający ze zbiorów Biblioteki na miejscu w Czytelni otrzymują dostęp do zamykanej szafki, w której zostawiają okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. Po każdorazowym użyciu szafki, ponowne jej użytkowanie następuje po upływie trzech dni. 
 13. W budynku Instytutu Archeologii wyznaczone zostało pomieszczenie/izolatorium ( nr 8A) odpowiednio wyposażone, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia podejrzenia objawów COVID-19

 

(zamieszczono: 24.06.2022)

-------------------------------------------------------------------------------

Czas otwarcia Biblioteki Instytutu Archeologii UWr. dla Czytelników: 

27-30.06.2022 r.                                pon. – czw. 9.00 – 15.00 

01.07.2022 r. – 31.08.2022 r.          śr. i czw. 9.00 – 15.00 

01.09.2022 r. – 30.09.2022 r.          pon.-czw. 9.00 – 15.00 

-------------------------------------------------------------------------------

W Bibliotece utworzono 1 stanowisko komputerowe wyposażone w kamerę, mikrofon, nauszne słuchawki, skaner w formacie A3 oraz oprogramowanie Speech2G0 wraz rehabilitacyjnym pakietem głosów "IVONA".

-------------------------------------------------------------------------------

W roku akademickim 2021/2022 Biblioteka Instytutu Archeologii UWr. jest czynna / In the academic year 2021/2022 the Library of the Archaeological Institute is open as follows:

 

 • Poniedziałek / Monday  9:00 - 15:00
 • Wtorek / Tuesday 10:00 - 17:00
 • Środa / Wednesday 10:00 - 17:00
 • Czwartek / Thursday 10:00 - 17:00
 • Piatek / Friday - zamknięte / closed

 

Wypożyczalnia i Czytelnia wietrzone są co 2 godziny przez 15 minut.
Podczas wietrzenia Biblioteka pozostaje czynna. 

Materiały biblioteczne można zamawiać wypełniając rewers na miejscu w Wypożyczalni. Formularz rewersu (do ręcznego wypełnienia) dostępny jest do pobrania ze strony Biblioteki Instytutu Archeologii. Zamówienia można składać w Wypożyczalni lub w oznaczonym miejscu przed wejściem do Biblioteki. 

Zamówienia można także składać  pisząc na adres: biar@uwr.edu.pl lub wymiana.biar@uwr.edu.pl  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:30. W zamówieniu należy podać: sygnaturę książki, autor, tytuł, tom, [numer, część, zeszyt], rok wydania. Przed wypożyczeniem zamówionych materiałów bibliotecznych proszę sprawdzić pocztę zwrotną z odpowiedzią Biblioteki na złożone przez Państwa zamówienie. 

Zwracane do Biblioteki materiały biblioteczne zostaną poddane kwarantannie, w związku z tym, przez kolejne 2 dni, nie będzie można ich ponownie wypożyczyć. 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, dbając o bezpieczeństwo zarówno Czytelników, jak i personelu Biblioteki, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się w przestrzeni Biblioteki Instytutu Archeologii oraz przestrzeganie następujących zasad: 

 • Do pomieszczeń Wypożyczalni Biblioteki Instytutu Archeologii (pok. nr 7) można wchodzić pojedynczo - w przypadku zgromadzenia większej liczby osób przed wejściem do Biblioteki prosimy o oczekiwanie na wejście z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowego dystansu; 
 • Stosowanie się do bieżących zaleceń i wskazówek personelu Biblioteki
  i pracowników portierni budynku; 
 • Używanie masek ochronnych (zalecane jest także używanie rękawic)
  i zdezynfekowanie rąk od razu po wejściu do budynku lub przed wejściem do Biblioteki (pok. nr 7); 
 • Osoby niepełnosprawne, zwłaszcza poruszające się na wózkach inwalidzkich mają prawo do obsługi poza pomieszczeniami Biblioteki, w holu budynku. W tym celu proszę zwracać się do pracownika portierni, który wzywa pracownika Biblioteki. 
 • Katalogi kartkowe Biblioteki pozostają niedostępne dla Czytelników. Na życzenie Czytelników pracownicy Biblioteki sprawdzają zawarte w nich informacje. 

W Wypożyczalni Biblioteki Instytutu Archeologii są odrębne miejsca do zwrotów materiałów bibliotecznych i do wypożyczeń. 

Prosimy o pojedyncze wchodzenie do Biblioteki/Wypożyczalni, ponieważ w Wypożyczalni może przebywać tylko 1 osoba. Zwracane materiały biblioteczne proszę odkładać w miejscu oznaczonym “ZWROTY WYPOŻYCZEŃ”. Nowych wypożyczeń dokonać można w miejscu oznaczonym “WYPOŻYCZENIA”. 

W Czytelni Biblioteki Instytutu Archeologii jednocześnie może przebywać do 5 Czytelników. 

Na czas pandemii, tymczasowo,  zawiesza się wolny dostęp do księgozbioru w Czytelni. 

W Czytelni książki podaje dyżurny bibliotekarz.
Czytelnicy są proszeni o zajmowanie miejsc wskazanych przez dyżurnego bibliotekarza. 

Po skorzystaniu z księgozbioru Czytelnicy pozostawiają materiały biblioteczne na stole w miejscu czytania. Prosimy tylko o wypełnienie „Karty Czytelnika”. Druki „Karty” podaje dyżurny bibliotekarz. 

Biblioteka wykonuje skany z własnych materiałów bibliotecznych. Nie skanujemy prac doktorskich i magisterskich przechowywanych w bibliotece. 

Zamówienia na skany z materiałów bibliotecznych można składać pod adresami: biar@uwr.edu.pl lub wymiana.biar@uwr.edu.pl  lub pod nr tel. +48 71 375 29 16 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:30. Istnieje możliwość zamówienia skanów poprzez złożenie pisemnego zamówienia w formie papierowej i przesłanie tradycyjną pocztą, jak również wrzucenie zamówienia do wrzutni zamontowanej przed wejściem do Biblioteki (pok. nr 7). Proszę na zamówieniu podać adres poczty elektronicznej do korespondencji zwrotnej. Do zamawiania skanów nie stosujemy specjalnych formularzy. 

W przypadku publikacji zwartej (książki) lub jej fragmentu proszę podać:
sygnaturę  (jeżeli jest to możliwe), autora (-ów)/redaktora (-ów), tytuł publikacji, rok wydania, (tom, część, numer, zeszyt), ewentualnie tytuł rozdziału, artykułu, zamawiany zakres stron z dzieła; 

W przypadku publikacji ciągłej (czasopisma) proszę podać:
sygnaturę (jeżeli jest to możliwe), autora (-ów)/ redaktora (-ów), tytuł artykułu, tytuł czasopisma, tom (rocznik, numer, zeszyt, część), rok, zakres stron. 

Pierwszeństwo do otrzymania zamówionych skanów materiałów bibliotecznych mają: pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W dalszej kolejności: pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie pozostali Czytelnicy. 

Zamówione do godziny 14:30 każdego dnia roboczego skany materiałów bibliotecznych będą wysyłane w ciągu dwóch dni roboczych następujących po dniu zamówienia. Ogranicza się wykonanie skanów do 30 stron na osobę na dzień. Skanowane materiały będą w pierwszej kolejności wysyłane na adresy mailowe z domeną: @uwr.edu.pl , dlatego proszę podawać adres służbowej poczty elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Adresy zwrotne poczty elektronicznej poza Uniwersytetem Wrocławskim będą obsługiwane w dalszej kolejności. 

Biblioteka nie wysyła skanów za pomocą faksu. 

Biblioteka nie kopiuje, zamówionych skanów z materiałów bibliotecznych, na nośniki typu płyty CD, DVD, pendrive, dyski zewnętrzne, itp...

 

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: biar@uwr.edu.pl

Biblioteka Instytutu Archeologii

 

W roku akademickim 2021/2022 Biblioteka Instytutu Archeologii UWr. jest czynna / In the academic year 2021/2022 the Library of the Archaeological Institute is open as follows:

 • Poniedziałek / Monday  9:00 - 15:00
 • Wtorek / Tuesday 10:00 - 17:00
 • Środa / Wednesday 10:00 - 17:00
 • Czwartek / Thursday 10:00 - 17:00
 • Piatek / Friday - zamknięte / closed

Biblioteka mieści się w budynku przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu, pok. 7 - wejście

Pracownicy

 • mgr Małgorzata Płeska, kustosz (kierownik)
 • mgr Natalia Sawicka, starszy bibliotekarz

Regulamin Biblioteki Instytutu Archeologii

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: [ biar@uwr.edu.pl ]

Historia zbiorów obecnej Biblioteki Instytutu sięga roku 1945. Biblioteka specjalizuje się w gromadzeniu publikacji z zakresu archeologii Polski i Europy oraz dziedzin im pokrewnych jak: antropologia, etnologia, historia, historia sztuki itp. Księgozbiór zawiera najważniejszą literaturę archeologiczną, w tym podstawowe czasopisma polskie i europejskie.

Dzięki systematycznemu uzupełnianiu zbiorów dokonywanemu poprzez kupno, wymianę i dary obecnie zbiory Biblioteki liczą łącznie:20625 wol., w tym książki: 13756 wol., czasopisma: 6869 wol. oraz 10 jedn. inw. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2021 r.).

Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany księgozbiorem, prawo do wypożyczeń na zewnątrz mają czynni studenci i doktoranci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownicy naukowi Instytutu.

Książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Archeologii UWr wydane po roku 1991 można odnaleźć w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygnatury rozpoczynające się od "Arch" np. Arch 6921).

Nowości 1 – 30 czerwca 2022 r.

Książki:

1. Sygn. Arch 13253: https://katalog.bu.uni.wroc.pl/lib/item?id=chamo:1139520&fromLocationLink=false&theme=system

2. Sygn. Arch 13322: https://katalog.bu.uni.wroc.pl/lib/item?id=chamo:1135791&fromLocationLink=false&theme=system

3. Sygn. Arch 13326: https://katalog.bu.uni.wroc.pl/lib/item?id=chamo:1139910&fromLocationLink=false&theme=system

4. Sygn. Arch 13327: https://katalog.bu.uni.wroc.pl/lib/item?id=chamo:1139523&fromLocationLink=false&theme=system

3. Sygn  Arch 13328: https://katalog.bu.uni.wroc.pl/lib/item?id=chamo:1136694&fromLocationLink=false&theme=system

  

 

  Czasopisma:

1. Študijné Zvesti, R. 66 : 2019; R. 67 cz. 1, 2 : 2020; R. 69 cz. 1, 2 : 2021

2. Slovenská Archeológia, R. 67 cz. 2 : 2019; R. R. 68 cz. 1, 2 : 2020; R. 69 cz. 1, 2 : 2021

3. Archaeologia Austriaca, Bd. 104 : 2020; Bd. 105 : 2021

4. Archaeologia Historica, [T.] 44 [cz.] 1,2 : 2019; [T.] 45 [cz.] 1, 2 : 2020

5. Musaica Archaeologica, [T.] 3 [nr] 1-2 : 2018; [T.] 4 [nr] 1-2 : 2019; [T.] 5 [nr] 1 : 2020;
                                                [T.] 6 [nr] 1-2 : 2021

6. Veroeffentlichungen zur Brandenburgischen Landesarchaeologie, Bd. 49 : 2021

7. Východočeský Sbornik Historický, [T.] 35 : 2019; [T.] 36 : 2019; [T.] 37 : 2020; [T.] 38 : 2020;
                                                                 [T.] 39 : 2021; [T.] 40 : 2021

8. Germania, Jg. 96 : 2018; Jg. 97 : 2019; Jg. 98 : 2020

9. Folia Archaeologica, [Budapest], 54 : 2008-2010; 55 : 2011-2013; 56 : 2014; 57 : 2015-2016

10. Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2008; 2009; 010-2013; 2014; 2015-2016; 2017;
                                                                                         2018; 2019

11. Časopis Slezského Muzea v Opavě, R. 67 : 2018; R. 68 : 2019; R. 69 : 2020

12. Documenta Praehistorica, T. 42 : 2015; T. 43 : 2016; T. 44 : 2017; T. 46 : 2018; T. 47 : 2020;
                                                      T. 48 : 2021

13. Interdisciplinaria Archaeologica, T. 4   2013 nr 2; T. 8   2017 nr 2; T. 9 : 2018 nr 1-2;
                                                             T. 10 : 2019 nr 1-2; T. 11 : 2020 nr 1-2; T. 12 : 2021 nr 1                                                                                                            

 

Czytelnia Biblioteki Instytutu Archeologii w roku akademickim 2020/2021 jest czynna:
w godzinach pracy Biblioteki.

W prenumeracie czasopism Biblioteki Instytutu Archeologii UWr znajdują się czasopisma w wersji elektronicznej:
1. Journal of Anthropological Research, wyd.: University of New Mexico, Albuquerque.
2. Journal of Field Archaeology, wyd. Boston University, Boston.
3. Medieval Archaeology: Journal of Society for Medieval Archaeology”, London.

 Można z nich korzystać z komputerów w sieci Uniwersytetu Wrocławskiego.

W sprawach wymiany wydawniczej  Instytutu Archeologii UWr proszę kontaktować się z mgr Natalią Sawicką pod adresem: wymiana.biar@uwr.edu.pl

tel.: 71 375 2916

INFORMACJE PRZYDATNE DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH BIBLIOTEKI INSTYTUTU ARCHEOLOGII UWR.

Katalog alfabetyczny dostarcza pełnej informacji o wszystkich materiałach bibliotecznych, drukach zwartych czyli książkach, rękopisach a także wydawnictwach elektronicznych znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii UWr.

 • Karty ułożone są alfabetycznie według haseł autorskich i tytułowych.
 • W Katalogu alfabetycznym podane są również tytuły wydawnictw ciągłych (czasopism) w formie odsyłaczy do Katalogu Czasopism.
 • Karty katalogowe w Katalogu alfabetycznym uszeregowane są według alfabetu łacińskiego, uzupełnionego literami j, k, w, bez uwzględniania znaków diakrytycznych.
 • Znaki diakrytyczne w języku polskim i innych językach sprowadza się do liter podstawowych (np. do litery o, litery ó, ǒ, ȏ, ō, õ), np. Ōle → szukamy pod Ole; Łęcki → szukamy pod Lecki
 • Wyjątek stanowią znaki diakrytyczne w języku niemieckim czyli tzw. „umlauty” w haśle karty głównej występują przez dodanie do litery podstawowej litery e, np. ö oddaje się przez dodanie e (Möler → Moeler).
 • W języku niemieckim β należy szukać pod ss.
 • Hasłem w katalogu alfabetycznym jest nazwa autora (hasło autorskie) lub określone wyrazy zaczerpnięte z tytułu katalogowanego dzieła (hasło tytułowe). Pod hasłem autorskim kataloguje się dzieła jednego, dwu lub trzech autorów. Jeśli autorów jest więcej niż trzech obiera się hasło tytułowe.
 • Jeżeli w haśle występują rodzajniki, to przy szeregowaniu kart w Katalogu alfabetycznym pomija się je, np. the archaeology → szukamy pod archaeology; das Haus → szukamy pod Haus
 • Nazwy autorów i tytuły katalogowanych dzieł napisane w językach niełacińskich są transliterowane na język łaciński.
 • Sygnatura – to znak miejsca obiektu bibliotecznego w zbiorach biblioteki. Umieszczona jest na górze karty katalogowej – zawiera numer inwentarzowy (cyfry arabskie). Niekiedy sygnatury uzupełnione są o dodatkowe pieczątki i ołówkowe dopiski lokalizujące miejsce przechowywania materiałów bibliotecznych.
 • Katalog czasopism dostarcza pełnej informacji o wszystkich drukach ciągłych czyli czasopismach znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii UWr.
 • Karty ułożone są alfabetycznie według haseł tytułowych.
 • Sygnatury w Katalogu czasopism uzupełnione są o ołówkowe dopiski oznaczające miejsce przechowywania danego czasopisma.

Oprac. M. P.

Plik zawiera listę nadbitek numizmatycznych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, podarowanych przez prof. Borysa Paszkiewicza. Z nadbitek można korzystać w Czytelni Biblioteki Instytutu Archeologii.