Studia pierwszego stopnia

I rok

application/pdf Podstawy informatyki dla archeologów dr hab. inż. Beata Miazga; mgr inż. Bogdan Miazga (29.09.2019)

application/pdf Archeometria - wybrane elementy dr hab. inż. Beata Miazga; mgr Marta Pietruszka (8.10.2019)

application/pdf Antropologia fizyczna

application/pdf Archeologia Powszechna - Paleolit i Mezolit

application/pdf Archeologia społeczna

application/pdf Dokumentacja w archeologii

application/pdf Geoarcheologia

application/pdf Metodyka badań wykopaliskowych

application/pdf Muzealnictwo i ochrona zabytków

application/pdf Traseologia

application/pdf Wprowadzenie do archeologii Nowego Świata

application/pdf Wprowadzenie do archeologii Polski

application/pdf Wprowadzenie do nauk o Ziemi

application/pdf Wstęp do archeologii

application/pdf Historia średniowiecza

II rok

application/pdf Konserwacja zabytków archeologicznych (wykład) dr hab. inż. Beata Miazga (27.09.2019)

application/pdf Ćwiczenia muzealne dr hab. inż. Beata Miazga; dr Bernadeta Kufel-Diakowska (11.10.2019)

application/pdf Konserwacja zabytków archeologicznych (lab) dr hab. inż. Beata Miazga (11.10.2019)

application/pdf Archeologia klasyczna

application/pdf Archeologia Powszechna – epoka brązu i okres halsztacki

application/pdf Archeologia powszechna-neolit

application/pdf Gis w archeologii

application/pdf Historia starożytna

application/pdf Metodyka badań wykopaliskowych

application/pdf Metodyka prospekcji archeologicznej

application/pdf Proseminarium

application/pdf Przedsiębiorczość w archeologii

III rok

application/pdf Archeologia powszechna - okres lateński ćw

application/pdf Archeologia powszechna - okres lateński

application/pdf Archeologia powszechna - okres wpływów rzymskich

application/pdf Archeologia powszechna - późne średniowiecze i nowożytność - ćwiczenia

application/pdf Archeologia powszechna - późne średniowiecze i nowożytność

application/pdf Archeologia powszechna - wczesne średniowiecze - ćwiczenia

application/pdf Archeologia powszechna - wczesne średniowiecze labolatorium

application/pdf Metodyka badań zabytków ruchomych - epoka kamienia_AW

application/pdf Podstawy numizmatyki ćwiczenia

application/pdf Podstawy numizmatyki wykład

application/pdf Seminarium licencjackie AB

application/pdf Seminarium licencjackie AW

application/pdf Seminarium licencjackie JB

application/pdf Seminarium licencjackie JP

application/pdf Seminarium licencjackie KJ

application/pdf Seminarium licencjackie MŻ

application/pdf Seminarium licencjackie TP

application/pdf Metodyka badań zabytków ruchomych - pradzieje

application/pdf Metodyka badań zabytków ruchomych - średniowiecze