Studia drugiego stopnia

I rok

application/pdf Metodologia i historia archeologii - ćwiczenia

application/pdf Metodologia i historia archeologii - wykład

application/pdf Metodyka badań wykopaliskowych

application/pdf Podstawy zarządzania w archeologii

application/pdf Seminarium magisterskie dr hab. inż. Beata Miazga (dodano: 8.10.2019)

application/pdf Seminarium magisterskie AW

application/pdf Seminarium magisterskie AB

application/pdf Seminarium magisterskie BP

application/pdf Seminarium magisterskie JB

application/pdf Seminarium magisterskie JP

application/pdf Seminarium magisterskie JS

application/pdf Seminarium magisterskie KJ

application/pdf Seminarium magisterskie MM

application/pdf Seminarium magisterskie MT

application/pdf Seminarium magisterskie MŻ

application/pdf Seminarium magisterskie TP

I rok - wykłady specjalizacyjne

application/pdf Archeologia epoki kamienia - wykład specjalizacyjny

application/pdf Archeologia historyczna XIII-XVII w.

application/pdf Archeologia okresu kolonialnego na obszarze Nowego Świata

application/pdf Archeologia prowincji rzymskich

application/pdf Historia i metodologia badań archeologicznych na obszarze Nowego Świata

application/pdf Między tradycją a innowacją. Wytwórczość, produkcja i rzemiosło w epoce brązu

application/pdf Śląsk i ziemie ościenne we wczesnym średniowieczu

application/pdf Węzłowe problemy archeologii Barbaricum

I rok - konwersatoria specjalistyczne

application/pdf Archeologia obszarów górskich i wyżynnych Europy. Od okresu halsztackiego po okres wędrówek ludów

application/pdf Archeologia średniowiecznego Wrocławia

application/pdf Archeologia uzbrojenia

application/pdf Budownictwo prekolumbijskie Ameryki PD

application/pdf Budownictwo prekolumbijskie Ameryki PN i środkowej

application/pdf Budownictwo społeczności barbarzyńskich w Europie Środkowej w późnej starożytności

application/pdf Plemiona i wczesne państwa we wczesnym średniowieczu

application/pdf Sztuka społeczności zbieracko-łowieckich i rolniczych obszaru Nowego Świata

application/pdf Wybrane zagdenienia z badań nad neolitem

application/pdf Życie codzienne w świecie rzymskim

application/pdf Nieinwazyjne metody prospekcji archeologicznej

II rok - konwersatoria specjalistyczne

application/pdf Medycyna starożytna

application/pdf Możliwości poznawcze analiz archeometrycznych i badań eksperymentalnych w studiach nad ceramiką pradziejową i starożytną

application/pdf Obrządki pogrzebowe i symbolika Ameryki Południowej i Środkowej

application/pdf Pod mikroskopem. Metoda traseologiczna w badaniach artefaktów - teoria i praktyka

application/pdf Techniki i technologie obróbki surowców na obszarze Nowego Świata

application/pdf Wstęp do petroarcheologii

application/pdf Złotnictwo rzymskie i barbarzyńskie w pierwszych wiekach naszej ery

II rok - wykłady specjalizacyjne

application/pdf Archeologia Andów Centralnych

application/pdf Archeologia Andów Północnych i Basenu Morza Karaibskiego

application/pdf Archeologia historyczna XVII-XX w.

application/pdf Archeologia sądowa

application/pdf Ekspresja artystyczna ludności Europy Środkowej w późnej starożytności

application/pdf Kultura materialna prowincji rzymskich

application/pdf Kultura symboliczna łowców i zbieraczy

application/pdf Rytuał i religia jako przedmiot badań archeologii

application/pdf Szlak bursztynowy

application/pdf Zarys numizmatyki śląskiej