Studia w Instytucie

PROGRAM STUDIÓW:

APD - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH:

 • zarządzenie 122/2014 Rektora UWr Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
 • strona APD

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - semestr zimowy:

KONWERSATORIUM SPECJALISTYCZNE:

SEMINARIUM LICENCJACKIE (dla III roku):

WAŻNE INFORMACJE:

PROGRAM STUDIÓW:

 • obowiązujący od roku akademickiego 2015/16 - tj. dla II [ plik pdf ]
 • obowiązujący od roku akademickiego 2017/18 - tj. dla I roku [ plik pdf ]

SPECJALNOŚCI na studiach magisterskich:

 • Archeologia Epoki Kamienia
 • Archeologia Nowego Świata
 • Archeologia Epoki Brązu
 • Archeologia Barbaricum
 • Archeologia prowincji rzymskich
 • Archeologia Średniowiecza (wczesnego Średniowiecza)
 • Numizmatyka [ więcej ]
 • Archeologia historyczna i sądowa (XIII-XX w.)

kandydaci na I rok studiów - po otrzymaniu decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia magisterskie - prosimy o zgłoszenie wyboru specjalności do Sekretariatu Dydaktycznego Inst. Archeologii przed rozpoczęciem roku akademickiego

APD - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH:

 • zarządzenie 122/2014 Rektora UWr Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) [pdf]
 • strona APD

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SPECJALNOŚCI:

WYKŁADY I KONWERSATORIA SPECJALISTYCZNE:

 • harmonogram - semestr zimowy (aktualizacja: 24.09.2018)

SEMINARIUM MAGISTERSKIE:

 • lista seminariów - zapisy na zajęcia w roku akademickim 2017/18 [ plik pdf ] (dodano: 12.09.2017)

WAŻNE INFORMACJE: