Studia w Instytucie

PROGRAM STUDIÓW:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - semestr letni 2018/19:

 

KONWERSATORIUM SPECJALISTYCZNE:

 • lista konwersatoriów - zapisy na zajęcia w semestrze zimowym, w roku akademickim 2018/2019
 • harmonogram - semestr letni, rok akademicki 2018/19 (zmieniono:27.02.2019)

APD - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH:

 • zarządzenie 122/2014 Rektora UWr Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
 • strona APD

WAŻNE INFORMACJE:

PROGRAM STUDIÓW:

 • obowiązujący od roku akademickiego 2015/16 - tj. dla II [ plik pdf ]
 • obowiązujący od roku akademickiego 2017/18 - tj. dla I roku [ plik pdf ]

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH semestr letni 2018/19:

 

KONWERSATORIA SPECJALISTYCZNE:

SPECJALNOŚCI na studiach drugiego stopnia:

 • Archeologia Epoki Kamienia
 • Archeologia Nowego Świata
 • Archeologia Epoki Brązu
 • Archeologia Barbaricum
 • Archeologia prowincji rzymskich
 • Archeologia Średniowiecza (wczesnego Średniowiecza)
 • Numizmatyka [ więcej ]
 • Archeologia historyczna i sądowa (XIII-XX w.)

APD - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH:

 • zarządzenie 122/2014 Rektora UWr Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) [pdf]
 • strona APD

WAŻNE INFORMACJE: