Studia w Instytucie

PROGRAM STUDIÓW:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - semestr letni 2019/20:

 

Harmonogram konwersatoriów - rok akad. 2019/2020:

 

APD - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH:

 • zarządzenie 122/2014 Rektora UWr Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
 • strona APD

WAŻNE INFORMACJE:

PROGRAM STUDIÓW: obowiązujący od roku akademickiego 2017/18:

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - semestr letni 2019/2020:

 

Harmonogram konwersatoriów w roku akad. 2019/2020 - semestr letni - zapisy:

 

WYKŁADY SPECJALIZACYJNE - Tematy w roku akad. 2019/2020 - zapisy:

 

SPECJALNOŚCI na studiach drugiego stopnia:

 • Archeologia Epoki Kamienia
 • Archeologia Nowego Świata
 • Archeologia Epoki Brązu
 • Archeologia Barbaricum
 • Archeologia prowincji rzymskich
 • Archeologia Średniowiecza (wczesnego Średniowiecza)
 • Numizmatyka [ więcej ]
 • Archeologia historyczna i sądowa (XIII-XX w.)

APD - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH:

 • zarządzenie 122/2014 Rektora UWr Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) [pdf]
 • strona APD

WAŻNE INFORMACJE:

Nowe Specjalności na studiach magisterskich

Od roku akademickiego 2019/2020 prowadzimy nauczanie w ramach 4 specjalności:

 1. Archeologia pradziejów
 2. Archeologia Nowego Świata
 3. Archeologia Barbaricum i prowincji rzymskich
 4. Archeologia czasów historycznych i numizmatyka

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - semestr letni 2019/2020 -  I rok st. magisterskie: 

 

Studia są przeznaczone dla osób, które pragną poszerzyć wiedzę z Archeologii i mieć podstawy do samodzielnego prowadzenia badań wykopaliskowych.

Wybór specjalności będzie dokonywany przez studenta przed rozpoczęciem I semestru studiów

Przedmioty w programie studiów dzielą się na 4 zasadnicze grupy:

 • specjalistyczne Wykłady obejmujące teorie Archeologii w zakresie badań humanistycznych i przyrodniczych
 • specjalistyczne Konwersatoria dotyczące badań dawnych społeczności i ich kultury, technologii, zabytków ect.
 • Seminarium magisterskie
 • Metodykę prospekcji archeologicznej oraz Metodykę badań wykopaliskowych - ćwiczenia terenowe obejmujące badania na stanowiskach archeologicznych

 

Głównym celem naszego nauczania jest:

 • przygotowanie Was do wykonywania zawodu archeologa, samodzielnego prowadzenia badań terenowych i naukowego opracowywania ich wyników;
 • opanowanie przez Was warsztatu merytorycznego, metodologicznego i metodycznego niezbędnego do pracy naukowej
 • zapewnienie poszerzonej wiedzy w zakresie wybranej przez Was specjalności

 

Dodatkowe informacje: