Studia w Instytucie

PROGRAM STUDIÓW:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - semestr zimowy 2020/21 (aktualizacja: 23.09):

Harmonogram dla I roku może ulec zmianie z powodu trwającej rekrutacji w drugim naborze. 

Informacje o sposobach uczestnictwa w zajęciach zdalnych dla pierwszego roku będą dodane na początku przyszłego tygodnia.

 

Zajęcia dydaktyczne w Instytucie Archeologii (zdalne i stacjonarne) rozpoczną się w poniedziałek, 5.10.2020 r.

Konwersatoria specjalistyczne oferta: (23.07.2020)

 

APD - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH:

 • zarządzenie 122/2014 Rektora UWr Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
 • strona APD

WAŻNE INFORMACJE:

Nowe Specjalności na studiach magisterskich

Od roku akademickiego 2019/2020 prowadzimy nauczanie w ramach 4 specjalności:

 1. Archeologia pradziejów
 2. Archeologia Nowego Świata
 3. Archeologia Barbaricum i prowincji rzymskich
 4. Archeologia czasów historycznych i numizmatyka

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (sem. zimowy 2020/21):

Jeśli w harmonogramie, przy danych zajęciach nie podano sali oznacza to, że odbywają się one zdalnie. 

Studia są przeznaczone dla osób, które pragną poszerzyć wiedzę z Archeologii i mieć podstawy do samodzielnego prowadzenia badań wykopaliskowych.

Wybór specjalności będzie dokonywany przez studenta przed rozpoczęciem I semestru studiów

Przedmioty w programie studiów dzielą się na 4 zasadnicze grupy:

 • specjalistyczne Wykłady obejmujące teorie Archeologii w zakresie badań humanistycznych i przyrodniczych
 • specjalistyczne Konwersatoria dotyczące badań dawnych społeczności i ich kultury, technologii, zabytków ect.
 • Seminarium magisterskie
 • Metodykę prospekcji archeologicznej oraz Metodykę badań wykopaliskowych - ćwiczenia terenowe obejmujące badania na stanowiskach archeologicznych

 

Głównym celem naszego nauczania jest:

 • przygotowanie Was do wykonywania zawodu archeologa, samodzielnego prowadzenia badań terenowych i naukowego opracowywania ich wyników;
 • opanowanie przez Was warsztatu merytorycznego, metodologicznego i metodycznego niezbędnego do pracy naukowej
 • zapewnienie poszerzonej wiedzy w zakresie wybranej przez Was specjalności

 

Dodatkowe informacje: