Studia magisterskie

PROGRAM STUDIÓW:

 • obowiązujący od roku akademickiego 2015/16 - tj. dla II [  plik pdf ]
 • obowiązujący od roku akademickiego 2017/18 - tj. dla I roku [  plik pdf ]

SPECJALNOŚCI na studiach magisterskich:

 • Archeologia Epoki Kamienia
 • Archeologia Nowego Świata
 • Archeologia Epoki Brązu
 • Archeologia Barbaricum
 • Archeologia prowincji rzymskich
 • Archeologia Średniowiecza (wczesnego Średniowiecza)
 • Numizmatyka [ więcej ]
 • Archeologia historyczna i sądowa (XIII-XX w.)

kandydaci na I rok studiów - po otrzymaniu decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia magisterskie - prosimy o zgłoszenie wyboru specjalności do Sekretariatu Dydaktycznego Inst. Archeologii przed rozpoczęciem roku akademickiego

APD - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH:

 • zarządzenie 122/2014 Rektora UWr Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) [  pdf ]
 • strona  APD

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

 • I rok: [  plik pdf ] (dodano: 12.09.2017, zmieniono: 21.09.2017)
 • II rok: [  plik pdf ], (dodano: 11.09.2017, zmieniono: 13.09.2017)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SPECJALNOŚCI:

KONWERSATORIUM SPECJALISTYCZNE:

 • lista tematów - zapisy na zajęcia w semestrze letnim, w roku akademickim 2017/18 [ plik pdf ] (dodano: 12.09.2017, zmieniono: 16.10.2017)

WYKŁADY SPECJALISTYCZNE:

 • lista wykładów - zapisy na zajęcia w roku akademickim 2017/18 [ plik pdf ] (dodano: 12.09.2017, zmieniono: 21.09.2017)
 • harmonogram wykładów [ plik pdf ] (dodano: 12.09.2017, zmieniono: 14.09.2017)

SEMINARIUM MAGISTERSKIE:

 • lista seminariów - zapisy na zajęcia w roku akademickim 2017/18 [ plik pdf ] (dodano: 12.09.2017)

WAŻNE INFORMACJE: