przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-AR-W1-AntFiz Antropologia fizyczna Instytut Archeologii
2. 22-AR-S1-AntFiz3 Antropologia fizyczna Instytut Archeologii
3. 22-AR-S1-ArcKla Archeologia klasyczna Instytut Archeologii
4. 22-AR-W1-ArcKla Archeologia klasyczna Instytut Archeologii
5. 22-AR-G-S2-E3-mcAK Archeologia Krajobrazu Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
6. 22-AR-S2-ArchNSw Archeologia Nowego Świata Instytut Archeologii
7. 22-AR-S1-ArPoEK Archeologia Polski - epoka kamienia Instytut Archeologii
8. 22-AR-S1-ArPoEM Archeologia Polski - epoki metali Instytut Archeologii
9. 22-AR-W1-ArPoEB Archeologia powszechna - epoka brązu i okres halsztacki Instytut Archeologii
10. 22-AR-S1-EBrHall Archeologia Powszechna - Epoka Brązu i Okres Halsztacki Instytut Archeologii
11. 22-AR-S1-01-APEBiOH1 Archeologia powszechna - epoka brązu i okres halsztacki Instytut Archeologii
12. 22-AR-S1-Neolit Archeologia Powszechna - Neolit Instytut Archeologii
13. 22-AR-S1-01-APN Archeologia powszechna - neolit Instytut Archeologii
14. 22-AR-S1-01-APOWR Archeologia powszechna - okres wpływów rzymskich Instytut Archeologii
15. 22-AR-S1-01-APPiM1 Archeologia powszechna - paleolit i mezolit Instytut Archeologii
16. 22-AR-S1-APoSredn Archeologia Powszechna - Średniowiecze Instytut Archeologii
17. 22-AR-W1-ArchPSredn Archeologia Powszechna - Średniowiecze Instytut Archeologii
18. 22-AR-W1-APoLat Archeologia Powszechna Okres Lateński Instytut Archeologii
19. 22-AR-S1-01-APOL Archeologia powszechna- okres lateński Instytut Archeologii
20. 22-AR-W1-ArPoWp Archeologia powszechna-okres wpływów rzymskich Instytut Archeologii
21. 22-AR-S2-ArchPSredn Archeologia póżnego średniowiecza i nowożytności Instytut Archeologii
22. 22-EC-W-S1-Archeo Archeology of mountainous and highland areas of Europe Instytut Archeologii
23. 22-AR-W1-CwMuzeal Ćwiczenia Muzealne Instytut Archeologii
24. 22-AR-S1-01-CwM1 Ćwiczenia muzealne Instytut Archeologii
25. 22-AR-S1-DoFoRy Dokumentacja fotograficzna i rysunkowa Instytut Archeologii
26. 22-AR-S1-Etnolo Etnologia Instytut Archeologii
27. 22-AR-S1-02-GeoA-CT Geoarcheologia - ćwiczenia terenowe Instytut Archeologii
28. 22-AR-S1-GeFiKa Geografia fizyczna i kartografia Instytut Archeologii
29. 22-AR-S1-GeoGle Geomorfologia i gleboznawstwo Instytut Archeologii
30. 22-AR-W1-Geomor Geomorfologia i gleboznawstwo Instytut Archeologii