przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-AR-S1-2-MaM-SK Konwersatorium specjalistyczne: Skarby, depozyty, znaleziska gromadne, akumulowane czy może ofiary? Instytut Archeologii
32. 22-AR-S1-2-KSTG-SZP Konwersatorium specjalistyczne: Sztuka pradziejowa - wybrane problemy Instytut Archeologii
33. 22-AR-S12-KSTPsm Konwersatorium Specjalistyczne: Śmierć i przemoc w kulturach lowiecko-zbierackich Instytut Archeologii
34. 22-AR-S12-KSAWT Konwersatorium Specjalistyczne: Technologie ludzi archaicznych.Teoria i praktyka Instytut Archeologii
35. 22-AR-S1-2-KS-MT Konwersatorium specjalistyczne: Wybrane zagadnienia badań kryminalistycznych w pracy archeologa Instytut Archeologii
36. 22-AR-S12-KSMM Konwersatorium Specjalistyczne: Wybrane zagadnienia starszej epoki kamienia Starego Świata Instytut Archeologii
37. 22-AR-S12-BPWang Medieval European Coinage Instytut Archeologii
38. 22-AR-S2-02-MiHA Metodologia i historia archeologii Instytut Archeologii
39. 22-AR-S1-02-MBW-Lic1 Metodyka badań wykopaliskowych I Instytut Archeologii
40. 22-AR-S1-02-MBW-L2np Metodyka badań wykopaliskowych II-np Instytut Archeologii
41. 22-AR-S2-02-MBW-Mgr Metodyka badań wykopaliskowych III Instytut Archeologii
42. 22-AR-S1-01-MBZR Metodyka badań zabytków ruchomych Instytut Archeologii
43. 22-AR-S1-01-MPA-Lic Metodyka prospekcji archeologicznej I (WB) Instytut Archeologii
44. 22-AR-S2-01-MPA-Mgr Metodyka prospekcji archeologicznej II (WB) Instytut Archeologii
45. 22-AR-S1-02-MiOZ Muzealnictwo i ochrona zabytków Instytut Archeologii
46. 22-AR-S1-02-PIdA Podstawy informatyki dla archeologów Instytut Archeologii
47. 22-AR-S1-01-PoNu Podstawy numizmatyki Instytut Archeologii
48. 22-AR-S2-02-PZwA Podstawy zarządzania w archeologii Instytut Archeologii
49. 22-AR-S1-01-PSe Proseminarium Instytut Archeologii
50. 22-AR-S1-01-SeL1 Seminarium licencjackie Instytut Archeologii
51. 22-AR-S2-02-SeM1-L Seminarium magisterskie I-L Instytut Archeologii
52. 22-AR-S2-02-SeM-MT1Z Seminarium magisterskie I-MT-Z Instytut Archeologii
53. 22-AR-S2-02-SeM1-Z Seminarium magisterskie I-Z Instytut Archeologii
54. 22-AR-S2-01-SeM2-L Seminarium magisterskie II-L Instytut Archeologii
55. 22-AR-S2-01-SeM-MT2Z Seminarium magisterskie II-MT-Z Instytut Archeologii
56. 22-AR-S2-01-SeM2-Z Seminarium magisterskie II-Z Instytut Archeologii
57. 22-AR-S2-02-SeM-MT1L Seminarium magisterskie MTI-L Instytut Archeologii
58. 22-AR-S2-01-SeM-MT2L Seminarium magisterskie MTII-L Instytut Archeologii
59. 22-AR-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Instytut Archeologii
60. 22-AR-S1-02-T Traseologia Instytut Archeologii