wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. IMPORTY MIECZY RZYMSKICH W KULTURZE PRZEWORSKIEJ NA ZIEMIACH POLSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
2. Symbole abstrakcyjne w sztuce paleolitycznej prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
3. OBRAZ SETA W ŚWIETLE WYBRANYCH ZRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
4. OBIEKTY ROWKOWE W POLSCE NA TLE EUROPEJSKIM dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
5. Proces romanizacji Normandii na przykładzie portu Juliobona dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
6. GRÓB WOJOWNIKA Z OKRESU WĘDRÓWEK LUDÓW W ŁUGACH, POW. GÓROWSKI dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
7. Obsydian w kulturze ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
8. Znaleziska monet w powiecie lwóweckim prof. dr hab. Borys Paszkiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
9. POŹNOŚREDNIOWIECZNE ODWAŻNIKI Z ZIEM POLSKICH prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
10. ROZWÓJ ARCHITEKTURY KULTURY ANASAZI NA TERENIE POŁUDNIOWEGO ZACHODU STANÓW ZJEDNOCZONYCH prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
11. OBIEKTY I KONSTRUKCJE O CHARAKTERZE MIESZKALNYM NA OSADACH OTWARTYCH KULTURY ŁUŻYCKIEJ dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
12. PRZEDSTAWIENIA MITOLOGICZNYCH BITEW BOGÓW I HEROSÓW W SZTUCE STAROŻYTNEJ GRECJI dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
13. Wczesnośredniowieczne grody województwa dolnośląskiego na tle warunków fizjograficznych dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
14. STANOWISKA I ZNALEZISKA WODNE I BAGIENNE NA OBSZARZE DORZECZA WISŁY I ODRY W OKRESIE WPŁYWÓW RZYMSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
15. ARCHEOLOGIA NOWOŻYTNYCH MIEJSC STRACEN NA ŚLĄSKU prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
16. Podstawy gospodarki ludności kultury mierzanowickiej w oparciu o kryteria wyboru osad dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
17. Transport lądowy w Barbaricum okresu halsztackiego, lateńskiego i rzymskiego dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
18. IMPORTY Z WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ RUSI W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ MAŁOPOLSCE dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
19. Pracownie wytwórcze na grodach w okresie halsztackim na ziemiach Polskich dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
20. ZAWIESZKI RZĘDU KOŃSKIEGO Z TERENÓW POLSKI NA TLE EUROPEJSKIM prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
21. Relikty budynku na osadzie z okresu wpływów rzymskich na stan. Krępnica 8, gm. Bolesławiec dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
22. OPRACOWANIE WYNIKÓW RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH OSADY KULTURY ŁUŻYCKIEJ PRZY ULICY NIEMCZAŃSKIEJWE WROCŁAWIU W SEZONACH 2003 I 2005. dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
23. KOŚCI A BITWA. WYKORZYSTANIE METOD ARCHEOLOGII I ANTROPOLOGII FIZYCZNEJ W BADANIU STANOWISK POBITEWNYCH NA PRZYKŁADZIE VISBY, GRUNWALDU, TOWTON I LUBISZEWA prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
24. Założenia obronne w górach Sowich i na ich przedpolu od IX do XV wieku. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
25. KULTURA PUCHOWSKA W KARPATACH POLSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
26. PROBLEMATYKA GROBÓW OKAZAŁYCH WE WCZESNYM OKRESIE WPŁYWÓW RZYMSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
27. Szlaki łączące Państwo Wielkomorawskie z ziemiami zamieszkałymi przez plemiona śląskie dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
28. WĄTKI ZDOBNICZE W SZTUCE SCYTYJSKIEJ dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
29. PRZEDSTAWIENIE ISTOT FANTASTYCZNYCH W GRECKIM MALARSTWIE WAZOWYM dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
30. BUDOWNICTWO MIEJSKIE I WIEJSKIE W PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEJ SKANDYNAWII prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia