wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
421. LATARNIE PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA I NOWOŻYTNOŚCI W EUROPIE prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
422. ANALIZA KONSTRUKCJI GROBOWYCH KULTURY SAN AGUSTIN Z OBSZARU POŁUDNIOWEJ KOLUMBII. prof. dr hab. Józef Szykulski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
423. PROBLEM ODDZIAŁYWAŃ WIELKOMORAWSKICH NA DOLNYM ŚLĄSKU W DOLINACH RZEK ŚLĘZY I OŁAWY dr hab. Krzysztof Jaworski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
424. Wpływy koczowników Wielkiego Stepu na uzbrojenie mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu dr hab. Krzysztof Jaworski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
425. CERAMIKA PERUWIAŃSKICH KULTUR NASCA I HUARI; ZAGADNIENIE ROZWOJU CHRONOLOGICZNEGO ORAZ INTERPRETACJI MOTYWÓW IKONOGRAFICZNYCH. prof. dr hab. Józef Szykulski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
426. Pochówki z wczesnego okresu przejściowego na północnym wybrzeżu Peru prof. dr hab. Józef Szykulski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
427. Homo neanderthalensis w koncepcjach paleobiologicznych i archeologicznych prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne II stopnia
428. Naczynia z "otworem na duszę " w zespołach grobowych kultury łużyckiej dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
429. Piwowarstwo wśród ludów starożytnej Europy dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
430. Znaczenie zwierząt hodowlanych w późnym neolicie i wczesnej epoce brązu dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
431. Importowane naczynia brązowe od I w. p.n.e z terenów ziem polskich dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
432. PIECE TYPU HYPOKAUSTUM W SYSTEMACH GRZEWCZYCH NA ŚREDNIOWIECZNYM ŚLĄSKU. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
433. Transport na średniowiecznym placu budowy na podstawie źródeł ikonograficznych prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
434. FORTYFIKACJE POLOWE I WOJNY ŚWIATOWEJ prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne I stopnia
435. ŚWIECKIE NACZYNIA METALOWE W PÓŹNYM ŚREDNIOWIECZU I WCZESNEJ NOWOŻYTNOŚCI W POLSCE prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
436. PREKOLUMBIJSKIE ZŁOTO KOSTARYKI, PANAMY ORAZ PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI KOLUMBII prof. dr hab. Józef Szykulski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
437. WCZESNOŚREDNIOWIECZNA OSADA PRZYGRODOWA W OBISZOWIE (STAN. 9),GM. GRĘBOCICE W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ CERAMICZNYCH. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
438. Grobowce megalityczne grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
439. Osadnictwo mezolityczne i neolityczne w dorzeczu Widawy prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
440. Dolnopaleolityczne narzędzia bifacjalne z Castel di Guido na tle środowiskowym prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
441. Pomorskie popielnice twarzowe. Studium porównawcze znalezisk z obszarów “macierzystych” i sąsiednich. dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
442. SOLOWARSTWO NA TERENIE POLSKI WE WCZESNEJ EPOCE ŻELAZA dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
443. NACZYNIE TYPU TERRA SIGILLATA Z GROBU NR 423 W ODRACH. POCHODZENIE,SYMBOLIKA,KONTEKST dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
444. PROBLEM WPŁYWÓW SKANDYNAWSKICH NA ZIEMIE POLSKIE W ZAKRESIE OBRZĄDKU POGRZEBOWEGO WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
445. Porównanie XV-wiecznych naczyń glinianych z zamków śląskich i miasta Wrocław. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. nadzw. UWr Archeologia - wieczorowe I stopnia
446. Produkty spożywcze w kulturze ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczach Odry i Wisły prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
447. Późnomezolityczne pochówki ze stanowiska Lepenski Vir nad Dunajem prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
448. Ceramika kultury lendzielskiej na Górnym Śląsku prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
449. Ozdoby głowy z terenów Polski oraz Europy Środkowej w epoce brązu oraz wczesnej epoce żelaza dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
450. Pochówki birytualne w kulturze trzcinieckiej dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia