Wykłady w językach obcych

Wykłady w językach obcych dla studentów poziomu I i II studiów w roku akademickim 2017/2018

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów naszej uczelni oraz uczestników programów Erasmus i MOST.

Zajęcia odbywają się w Instytucie Archeologii

Zapisy na wykłady: Instytut Archeologii – sekretariat dydaktyczny,
ul. Szewska 48 – pok. 206.

Prowadzący

Tytuł

termin

Język

 

Semestr zimowy

 

dr hab. Justyna Baron, prof. UWr

Bronze Age In Central Europe

 Środa godz. 14.00 sala 5

Jęz. angielski

 

Semestr letni

 

prof. dr hab. Józef Szykulski

Arqueologia de la zona Andina

 

Jęz. hiszpański

prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

Medieval European Coinage

 

Jęz. angielski