Konsultacje

Semestr letni 2017/2018

 1. Dr hab. Justyna Baron; wtorek, godz. 10:30 - 12:00, piątek, godz. 10:30 - 12:00, ul. Koszarowa 3; pok. 34
 2. Prof. dr hab. Artur Błażejewski; wtorek, godz. 11.30-12.30, czwartek, godz. 9 -10; pok. 7
 3. Dr Marcin Bohr; czwartek, godz. 12 - 14; pok. 311
 4. Prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz; poniedziałek, godz. 13 - 14, pok. 310, czwartek, godz. 10 - 11   Gmach Główny, I p. Rektorat; pok.  119
 5. Dr Paweł Duma; wtorek, godz. 13.30 - 14.30, czwartek, godz. 12 - 13; pok.  209
 6. Dr Mirosław Furmanek; środa, godz. 11 - 12, czwartek, godz. 12 - 13; pok. 307
 7. Dr Tomasz Gralak; środa, godz. 11 - 12 ul. Koszarowa 3, czwartek, godz. 12 - 13; pok. 311
 8. Prof. dr hab. Krzysztof Jaworski; wtorek, godz. 14 - 15, środa, godz. 11.30 - 12.30; pok. 309
 9. Dr Bernadeta Kufel-Diakowska; poniedziałek, godz. 13.30-14.30, ul. Szewska 48 pok.  9, piątek, godz.  9-10, ul. Koszarowa 3/28, pok. 35
 10. Dr Ewa Lisowska; poniedziałek, godz. 11 - 12, środa, godz. 18 -19; pok.  309
 11. Dr Marcin Maciejewski; poniedziałek, godz.12 - 13 (wcześniejszy kontakt mailowy), czwartek, godz. 10 - 12; pok. 308
 12. Dr Lech Marek; środa, godz. 10 - 12; pok.  204
 13. Dr hab. Mirosław Masojć; środa, godz. 10 - 11, czwartek, godz. 11.30 - 12.30; pok.  307
 14. Dr inż. Beata Miazga; poniedziałek, godz. 11.45-12.45, czwartek, godz. 9 - 10, ul. Koszarowa 3; pok. 32
 15. Mgr Paweł Milejski; poniedziałek, godz. 13.30-14.30, wtorek, godz. 14 - 15; pok.  210
 16. Mgr Kamil Nowak; piątek, godz. 10 - 12, ul. Koszarowa 3/28;
 17. Dr Aleksandra Pankiewicz; czwartek, godz. 10 - 11 i 14 - 15; pok.  309
 18. Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz; wtorek, godz. 12 - 13 terminy: 27.03, 10.04, 24.04, 15.05, 22.05, 12.06.  środa, godz. 11.30 - 12.30 terminy: 28.03, 11.04, 25.04, 16.04, 23.05, 13.06.; pok.  210
 19. Prof. dr hab. Jerzy Piekalski; wtorek, godz. 11.30 - 12.30, środa, godz. 11.30 - 12.30; pok. 207
 20. Dr hab. Tomasz Płonka; wtorek, godz. 12 - 13, środa, godz. 11 - 12; pok.  209