Jakość kształcenia

W Instytucie Archeologii jakością kształcenia zajmują się dwa zespoły:

 1. Zespół ds. jakości kształcenia.
  W jego skład wchodzą: Bernadeta Kufel-Diakowska, Agnieszka Przybył, Lech Marek.
  Zadaniem zespołu jest m.in. monitorowanie jakości programu studiów oraz przeprowadzanie jego zmian.

   

 2. Zespół ds. oceny jakości kształcenia.
  W jego skład wchodzą: Justyna Baron, Ewa Lisowska, Mirosław Furmanek.
  Zadaniem zespołu jest opracowywanie wyników narzędzi służących do oceny jakości kształcenia, a więc hospitacji i ankiet studenckich.