Informacja w sprawie

Informacja dla Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Uczelni w okresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności akademickiej

Do dnia 14.04.2020r. zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne.

Pracownicy powinni kontaktować się ze studentami w celu określenia sposobu bieżącego, zdalnego prowadzenia i zaliczania zajęć.

Konsultacje naukowe i sprawy administracyjne prosimy załatwiać przede wszystkim drogą elektroniczną.

Odwołuje się wszystkie wyjazdy krajowe i zagraniczne pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu oraz osób realizujących projekty badawcze w Uczelni, także przyjazdy zapraszanych gości/wykładowców do dnia 30.04.2020r.

Zaplanowane obrony prac dyplomowych zostają przeprowadzone w wyznaczonych terminach.

Odwołuje się wszystkie imprezy, wykłady, konferencje, seminaria organizowane przez Uniwersytet Wrocławski do dnia 30.04.2020 r. (z wyłączeniem spotkań i wyborów Rektora).

Akademiki pozostają otwarte.

Czytelnia Biblioteki będzie zamknięta. W sprawach dotyczących zbiorów bibliotecznych proponujemy kontaktować się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Legitymacje studenckie zostają przedłużone automatycznie do dnia 31.05.2020. https://psrp.org.pl/waznosc-legitymacji-przedluzona-do-31-maja/

Więcej informacji jest dostępnych w Zarządzeniu Rektora nr 29/2020 z dnia 11.03.2020 r.