Extra limites (31)

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na 31. seminarium w ramach poznańsko-wrocławskiego projektu Extra limites. Tym razem spotykamy się we Wrocławiu, 16 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 202 Instytutu Archeologii UWr. przy ulicy Szewskiej 48. Będziemy gościć mgr. Wojciecha Rutkowskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego z bardzo ciekawym referatem pt.: "Od łupki żelaza do fibuli. Rekonstrukcja technik kowalskich stosowanych w kulturze przeworskiej." Spotkanie połączone będzie z prezentacją replik przedmiotów, wykonanych w warsztacie Prelegenta.

dr Marcin Bohr, IAr UWr
dr Milena Teska, IAUAM

Wyklad31