Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie dla III roku st. lic. 2018/2019                     

Zakres tematów prac:

  • Epoka kamienia – mezolit - prof. dr hab. Mirosław Masojć, dr hab. Tomasz Płonka,      
  • Epoka kamienia – paleolit - prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
  • Archeologia Ameryki Południowej – prof. dr hab. Józef Szykulski
  • Epoka Brązu i okres halsztacki – prof. dr hab. Justyna Baron
  • Archeologia klasyczna, historia starożytna – dr hab. Mateusz Żmudziński
  • Okres lateński, wpływów rzymskich i wędrówek ludów –  prof. dr hab. Artur Błażejewski
  • Wczesne średniowiecze – prof. dr hab. Krzysztof Jaworski
  • Późne średniowiecze – prof. dr hab. Jerzy Piekalski
  • Numizmatyka – prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

 Zapisy do grup – do 30 lipca 2018 r.
osobiście, pok. 206 – sekretariat Instytutu Archeologii
lub wysyłając zgłoszenia na adres e-mail

ilość miejsc ograniczona – maks. 8 osób w każdej grupie