Badania archeologiczne IAr w Górach Kruczych

W trakcie dwóch sezonów prac wykopaliskowych prowadzonych przez naukowców z naszego Instytutu w Górach Kruczych koło Lubawki udało się odkryć zabytki, które świadczą o penetracji tej strefy w okresie wpływów rzymskich (a dokładniej w 2-3 wieku naszej ery) przez bliżej nieokreślone grupy ludzkie. Badacze odkryli depozyt monet rzymskich, składający się z tak zwanych dużych brązów – w większości sesterców, które pełniły w cesarstwie rolę obiegowej monety wykorzystywanej do transakcji życia codziennego. Bardzo duże jest nie tyle znaczenie materialne, co poznawcze i naukowe znaleziska, wskazuje bowiem na wykorzystywanie Bramy Lubawskiej jako korytarza komunikacyjnego pomiędzy społecznościami barbarzyńskimi zamieszkującymi obszary położone po obu stronach Sudetów. Ranga odkrycia jest duża, szczególnie jeżeli zdamy sobie sprawę, że aczkolwiek monet rzymskich odkrywanych w Polsce są tysiące, są to niemal wyłącznie monety srebrne, głównie drugowieczne denary i antoniniany. Znaleziska z okolic Lubawki są o tyle ciekawe, że zlokalizowane na terenie Sudetów, które przez wielu uważane były w okresie rzymskim za pustkę osadniczą. Zabytki są obecnie opracowywane, przygotowywana jest także publikacja naukowa.

IMG_4047

IMG_20181108_141808a

P1100643

IMG_20191016_132845

P1100693

P1100724