Baza Human Relation Area Files

Wydział NHiP uzyskał dostęp do elektronicznej bazy Human Relation Area Files Uniwersytetu Yale, gromadzącej informacje i dokumenty o kulturach tradycyjnych na całym świecie oraz archeologii.

Dostęp jest możliwy z komputerów w sieci LAN Instytutu Archeologii na ul. Szewskiej i Koszarowej, a dla innych pracowników i doktorantów naszego Wydziału - z komputerów znajdujących się w czytelni Biblioteki Instytutu Archeologii.

Wejście do bazy: