Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN - Preludium BIS2

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN- Preludium BIS2 pt.

Wielka reforma monetarna w Europie Środkowej: wpływ wzorców niderlandzkich, francuskich oraz włoskich na modernizację mennictwa śląskiego w okresie kwartnikowym

(UMO-2020/39/O/HS3/00475 z dnia 30.06.2021r:)

kierownik: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

Szczegóły konkursu