Komunikaty Dziekana WNHiP

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 4/2021 w sprawie terminów posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022. 

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 3/2021 w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 2/2021 w sprawie wprowadzenia dni rektorskich w związku ze szczepieniami przeciwko COVID-19 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 1/2021 w sprawie powołania kierunkowych zespołów ds. jakości kształcenia i kierunkowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego