Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych


SONATA BIS edycja 10, dr Bernadeta Kufel-Diakowska


stanowisko: stypendysta/student od kwietnia 2021 - przez 9 miesięcy


Redakcja: Marcin Bohr i Milena Teska, Poznań - Wrocław 2020Opracowanie archiwaliów z okresu lateńskiego i rzymskiego


Uniwersytetu Yale


24.09.2020

ProgeCAD2020 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii - nowa licencja do 23 listopada 2021 r.