Dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr


Temat przewodni: Pokój Budziszyński 1018-2018 – Tysiąc lat Europy Środkowej
17-20 września 2018, Bystrzyca Kłodzka, Hotel Abis, ul. Strażacka 28Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Piekalski01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


Od 1 maja 2018 r. zmiany w procesie wydawniczym Śląskich Sprawozdań Archeologicznych


28.11.2017

ProgeCAD 2018 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii