10 grudnia (czwartek) 2020 r. godz. 9:00, na platformie MS Teams


Publikacja finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Funduszu Promocji Kultury), w ramach Programu pn. Ochrona Zabytków Archeologicznych.


OPUS 18, prof. dr hab. Jerzy Piekalski


OPUS 18, dr hab. Lech Marek


Zachodnie Sudety w okresie od XIII w. do XX w.
Wydana publikacja, Wrocław 2020


Archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1980


Opracowanie archiwaliów z okresu lateńskiego i rzymskiego


Uniwersytetu Yale


24.09.2020

ProgeCAD2020 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii - nowa licencja do 23 listopada 2021 r.