18 czerwca o godz. 18.30, na YouTube


OPUS 20, dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. UWr


otwarta od 11 maja 2021 r.


Czwartek 29 kwietnia 2021, godz. 15.00-20.30


pod redakcją Mirosława Masojcia i Jerzego Piekalskiego, Wrocław 2020


SONATA BIS edycja 10, dr Bernadeta Kufel-Diakowska


Uniwersytetu Yale


07.06.2021

ProgeCAD2021 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii - nowa licencja do 1 lipca 2022 r.