zatrudnienie do projektu badawczego NCN/OPUS-18 pn. Luksus, standard i ubóstwo w cywilizacji mieszczańskiej Europy Środkowowschodniej w XV - XVIII w. Studium Wrocławia i Pragi


16.05.2020

Zasady przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia (3-letnie)


16.05.2020

Zasady przyjęć na I rok studiów drugiego stopnia (2-letnie)


OPUS 18, prof. dr hab. Jerzy Piekalski


OPUS 18, dr hab. Lech Marek


Zachodnie Sudety w okresie od XIII w. do XX w.


Archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1980


grant Narodowego Instytutu Dziedzictwa


SONATA BIS 9, dr Przemysław Dulęba


OPUS 17, dr hab. Mirosław Masojć


Uniwersytetu Yale


28.11.2017

ProgeCAD2019 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii - nowa licencja do 7 listopada 2020 r.